அனாடமிக் தெரபியின் சிறப்புகள்
இந்த பகுதியில் அனாடமிக் தெரபி மற்றும் ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்களை பற்றி உலகளவில் உள்ள பல்வேறு பத்திரிக்கைகளில் வெளிவந்த செய்திகளின் தொகுப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
மேலும் ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்கள் உலகளவில் உள்ள பல்வேறு தொலைகாட்சியில் கலந்துக்கொண்ட நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பும் இடம்பெற்றுள்ளன.
அனாடமிக் தெரபி அடிப்படை படிகள் உடற்கூறு சிகிச்சை


ஹீலா் பாஸ்கரின் கட்டுரைகள்

         


ஹீலா் பாஸ்கரின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி
கொடைக்கானல் எப் ம் ஹீலர் பாஸ்கர் - தேதி: 02.06.2016


பிரான்ஸ் டிவி நிகழ்ச்சி
(ஹீலா் பாஸ்கா்)

மக்கள் தொலைக்காட்சி - 2012
அனாடமிக் தெரபி நிகழ்ச்சிமுன்னணி தமிழ் சேனல்
ஹீலா் பாஸ்கர் பேட்டிஹீலர் பாஸ்கர் மீது நம்மாழ்வார் கருத்துகள்

பாலிமா் டிவி நிகழ்ச்சி
(ஹீலா் பாஸ்கா்)


சிங்கப்பூா் (2013) வானொலியில்
அனாடமிக் தெரபி பற்றிய நிகழ்ச்சி

நீங்களூம் வக்கீல் ஆகலாம்
(ஹீலா் பாஸ்கா்)

சிங்கப்பூரில் அனாடமிக் தெரபி,
ஆங்கிலத்தில் உரையாடுதல்.கத்தாரில் அனாடமிக் தெரபி,
ஆங்கிலத்தில் உரையாடுதல்.(மலேசியா) அனாடமிக் தெரபி ஐந்து நாள் சிறப்பு முகாம் (டிசம்பா்-2012)

இலங்கை சக்தி தொலைக்காட்சி-2012 அனாடமிக் தெரபி நிகழ்ச்சி

(சிங்கப்பூா்) அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் மூன்று நாள் சிறப்பு முகாம் (ஆகஸ்ட்-2012)கொடைக்கானல் (2013) வானொலியில்
அனாடமிக் தெரபி பற்றிய நிகழ்ச்சி

ஜெயா டிவி் நிகழ்ச்சி
(ஹீலா் பாஸ்கா்)

(சிங்கப்பூா்) அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் நான்கு நாள் சிறப்பு முகாம் (பிப்ரவரி-2012)

இலங்கை சக்தி தொலைக்காட்சி - 2012 அனாடமிக் தெரபி நிகழ்ச்சிஅனாடமிக் தெரபியின் சிட்டிசன் ஜோனலிஸ்ட் மலேசியா
நிகழ்ச்சி

இலங்கை நேத்ரா தொலைக்காட்சி - 2012 அனாடமிக் தெரபி நிகழ்ச்சி

அனாடமிக் தெரபி பற்றிய
சு௫க்கமான வீடியோஇலங்கை - கொலம்போ - 2012
அனாடமிக் தெரபி நிகழ்ச்சி

இலங்கை - அக்கூரானா - 2012
அனாடமிக் தெரபி நிகழ்ச்சி