ஹீலா் பாஸ்காின் நிஷ்டை நிகழ்ச்சிகள்
நாள் நாடு / நகரம் தலைப்புகள் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் / தொலைபேசி / முகவரி ஆன்லைன் முன்பதிவு / தொலைபேசி முன்பதிவு
20.01.2017 To 22.01.2017 கோயம்புத்தூா் - இந்தியா மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
04.02.2017 கோயம்புத்தூா் - இந்தியா பானு வீட்டு கல்வி முறை ஒரு நாள் கருத்தரங்கு முகாம் (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி) ஹீலர் பாஸ்கா் - செல்: +91-8526734307
10.02.2017 To 14.02.2017 கோயம்புத்தூா் - இந்தியா அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள