அண்மையாக புதுப்பித்தல்
புதுப்பித்தல் தேதி தகவல்கள்
24.06.2017 அனாடமிக் தெரபி மூன்று நாள் யோகா விபாசனா சென்னை - தமிழ்நாடு. தேதி: (07.07.2017 To 09.07.2017)- தொடா்புக்கு - செல்: +91- 8870666966.
24.06.2017 அனாடமிக் தெரபி ஐந்து நாள் சிறப்பு சிகிச்சை சென்னை - தமிழ்நாடு. தேதி: (19.07.2017 To 23.07.2017)- தொடா்புக்கு - செல்: +91- 8870666966.
24.06.2017 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2017 மே மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
22.06.2017 அனாடமிக் தெரபி புதிய நிகழ்ச்சி, கோட்டக்குப்பம் - விழுப்புரம் மாவட்டம் - தேதி: (20.08.2017) - தொடா்புக்கு - செல்: + 91-8220360017, +91-7395889305, +91-8608257812.
16.06.2017 அனாடமிக் தெரபி புதிய நிகழ்ச்சி, காரைக்குடி - தமிழ்நாடு் - தேதி: (23.07.2017) - தொடா்புக்கு - செல்: +91-9655466777, செல்: +91-8778677983, செல்: +91-8220488998.
31.05.2017 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2017 ஏப்ரல் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
25.05.2017 பானு வீட்டு கல்வி முறை (2017) PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டது.
25.05.2017 அனாடமிக் தெரபி ஹிந்தி புத்தகம் புதிய (2015) PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டது.
23.05.2017 அனாடமிக் தெரபி புதிய நிகழ்ச்சி, செய்யாறு - திருவண்ணாமலை மாவட்டம்- தேதி: (02.07.2017) - தொடா்புக்கு - செல்: +91-9087101788, செல்: +91-9597186800, செல்: +91-8667577895, செல்: +91-9566750629 .
12.05.2017 அனாடமிக் தெரபி மூன்று நாள் யோகா விபாசனா கோயம்புத்தூர் - தமிழ்நாடு. தேதி: (25.08.2017 To 27.08.2017)- தொடா்புக்கு - செல்: +91- 8870666966.
12.05.2017 தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் - தேதி: (07.09.2017 To 09.07.2017)- தொடா்புக்கு - செல்: +91- 8870666966.
10.05.2017 அனாடமிக் தெரபி ஐந்து நாள் சிறப்பு சிகிச்சை கோயம்புத்தூர் - தமிழ்நாடு. தேதி: (21.06.2017 To 25.06.2017)- தொடா்புக்கு - செல்: +91- 8870666966.
10.05.2017 அனாடமிக் தெரபி ஐந்து நாள் சிறப்பு சிகிச்சை கோயம்புத்தூர் - தமிழ்நாடு. தேதி: (12.07.2017 To 16.07.2017)- தொடா்புக்கு - செல்: +91- 8870666966.
10.05.2017 அனாடமிக் தெரபி மூன்று நாள் யோகா விபாசனா கோயம்புத்தூர் - தமிழ்நாடு. தேதி: (21.07.2017 To 23.07.2017)- தொடா்புக்கு - செல்: +91- 8870666966.
29.04.2017 பானு வீட்டு கல்வி முறை புதிய நிகழ்ச்சி, கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு. தேதி: (29.07.2017) - தொடா்புக்கு - ஹீலர் பாஸ்கா் - செல்: +91-8526734307.
29.04.2017 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2017 மார்ச் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
27.04.2017 அனாடமிக் தெரபி புதிய நிகழ்ச்சி, எருவாடி - திருநெல்வேலி - தேதி: (14.05.2017) - தொடா்புக்கு - செல்: +91-9698841926, +91-9994451353, +91-8903284284.
24.04.2017 அனாடமிக் தெரபி புதிய நிகழ்ச்சி, சின்னசேலம் - விலுப்புரம் - தேதி: (09.07.2017) - தொடா்புக்கு - திரு. அம்பீ - செல்: +91-9976975935.
22.04.2017 அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம் & அமெரிக்கா - கனடா ஹீலர் பாஸ்கர் 2017 செப்டம்பர் வருகை)
22.03.2017 அனாடமிக் தெரபி மூன்று நாள் சிறப்பு சிகிச்சை கோயம்புத்தூர் - தமிழ்நாடு. தேதி: (11.08.2017 To 13.08.2017)- தொடா்புக்கு - செல்: +91- 8870666966.
13.03.2017 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2017 ஜனவரி மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
03.03.2017 அனாடமிக் தெரபி ஐந்து நாள் சிறப்பு சிகிச்சை வாப்ரா - குவைத் . தேதி: (01.09.2017 To 03.09.2017)- தொடா்புக்கு: ---
02.02.2017 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 டிசம்பர் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
02.01.2017 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 நவம்பர் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
29.11.2016 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 அக்டோபர் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
02.11.2016 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 செப்டம்பர் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
04.10.2016 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 ஆகஸ்ட் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
04.10.2016 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 ஜீலை மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
23.07.2016 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 ஜூன் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
22.06.2016 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 மே மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
17.05.2016 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 ஏப்ரல் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
20.04.2016 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 மார்ச் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
21.03.2016 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 பிப்ரவரி மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
18.02.2016 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2016 ஜனவரி மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
07.12.2015 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2015 நவம்பா் & டிசம்பா் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
30.10.2015 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2015 செப்டம்பா் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
23.09.2015 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2015 ஆகஸ்ட் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
08.09.2015 ஹீலர் பாஸ்கர் அனாடமிக் தெரபி சிகிச்சை சைனீஸ் மொழி வீடியோ.
26.08.2015 நிஷ்டை நிகழ்ச்சி பட்டியல்
25.08.2015 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2015 ஜூலை மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
24.07.2015 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2015 ஜூன் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
09.07.2015 ஹீலர் பாஸ்காின் ஒரே கல்லில் ஒன்பது மாங்கா.
03.07.2015 அனாடமிக் தெரபி 2015 புதிய வீடியோ வெளியிடப்பட்டது.
15.06.2015 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2015 மே மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
16.05.2015 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2015 ஏப்ரல் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
16.04.2015 ஹீலர் பாஸ்கர் மீது நம்மாழ்வார் கருத்துகள்.
11.04.2015 உலக அரசியல் (பீஸ் ஓ மாஸ்டா்) PDF வடிவில் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டது.
11.04.2015 ரங்கராட்டின இரகசியம் PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டது.
08.04.2015 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2015 மாா்ச் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
25.11.2014 ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்களின் டிவிடி, புத்தகங்கள் மற்றும் அவரால் பரிந்துரை செய்யப்படும் அனைத்து டிவிடிகள், புத்தகங்கள் அனைத்தயும் தற்பொழுது ஆன் லைன் மூலம் பணம் செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
16.12.2014 தற்பொழுது அமைதியும் ஆரோக்கியமும் மாத இதழை ஆன் லைன் மூலம் பணம் செழுத்தி சந்தாதாரர்களாகலாம். சந்தாதாரர்களாவதற்கு இதை கிளிக் செய்யவும். தமிழத்தை சார்ந்தவர்கள் ரூ.600/-.மற்ற மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் ரூ.800/-
19.03.2015 அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 20-வது மூன்று நாள் சிறப்பு முகாம் வீடியோக்கள்  (நவம்பர் - 2014)
19.03.2015 அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 19-வது மூன்று நாள் சிறப்பு முகாம் வீடியோக்கள்  (நவம்பர் - 2014)
10.03.2015 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2015 பிப்ரவாி மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
25.12.2014 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2014 நவம்பா் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
24.10.2014 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2014 செப்டம்பா் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
08.10.2014 அனாடமிக் தெரபி தலைப்புகளின் பட்டியல்.
24.08.2014 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2014 ஆகஸ்ட் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
25.08.2014 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2014 ஜீலை மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
14.07.2014 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2014 ஜீன் மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
11.07.2014 அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 18-வது ஐந்து நாள் சிறப்பு முகாம் வீடியோக்கள் (மே 18 To 22 - 2014)
02.07.2014 அமைதியும் ஆரோக்கியமும் (மாத இதழ்) (2014 மே மாத இதழ் இலவச பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.)
11.06.2014 அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் ஐந்து நாள் முகாம் புதிய அறிமுகம் வீடியோ.
03.06.2014 அனாடமிக் தெரபி தெலுங்கு புத்தகம் புதிய (2014) PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டது.
03.06.2014 அனாடமிக் தெரபி கன்னடம் புத்தகம் புதிய (2014) PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டது.
08.05.2014 அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 18-வது மூன்று நாள் சிறப்பு முகாம் வீடியோக்கள் (மே 02 To 04 - 2014)
26.01.2014 ஹீலர் பாஸ்கரின் அனாடமிக் தெரபி புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தொடா்புக்கு: +91-9944221007, +91-9842452508.
23.03.2014 ஹீலர் பாஸ்கரின் அனாடமிக் தெரபி புத்தகம் கன்னடத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தொடா்புக்கு: +91-9500807519, +91-9500807497.
01.04.2014 உலக அரசியல் (பீஸ் ஓ மாஸ்டா்) (2014)
10.04.2014 ஹீலர் பாஸ்கரின் மனதின் மணம் (2014)
25.04.2014 அனாடமிக் தெரபி உ௫து புத்தகம் புதிய PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டது.
01.05.2014 அனாடமிக் தெரபி ஆங்கிலம் புத்தகம் புதிய (2014) PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் வெளியிடப்பட்டது.
03.05.2014 உலக அரசியலின் பத்தாவது பகுதி எமது வலை தளத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை விரைவில் எமது வலை தளத்தில் ஏற்றிவிடப்படும். பதிவிறக்கம் செய்து பயன்பெறவும்.