ஹீலா் பாஸ்காின் அனடாமிக் தெரபி மூன்று நாட்கள் முகாம் அல்லது ஐந்து நாட்கள் முகாம்
நாள் நாடு / நகரம் தலைப்புகள் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் / தொலைபேசி / முகவரி ஆன்லைன் முன்பதிவு / தொலைபேசி முன்பதிவு
07.07.2017 To 09.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேர நேரடி பயிற்சி)
Rs.4000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
12.07.2017 To 16.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம் - லெவல்-1
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
12.07.2016 To 16.07.2016 சென்னை - இந்தியா அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் வீடியோ பயிற்சி முகாம் (ஹீலர் பாஸ்கர் ஐந்து நாட்களில் ஏதாவது ஒரு நாள் பங்கேற்பார்)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
11.08.2017 To 13.08.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் -
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.4000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
01.09.2017 To 03.09.2017 வாப்ரா - குவைத் அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
---
செப்டம்பர் அமெரிக்கா - கனடா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
& அமெரிக்கா - கனடா ஹீலர் பாஸ்கர் 2017 செப்டம்பர் வருகை)
ஆன்லைன் முன்பதிவு