ஹீலா் பாஸ்காின் அனடாமிக் தெரபி மூன்று நாட்கள் முகாம் அல்லது ஐந்து நாட்கள் முகாம்
நாள் நாடு / நகரம் தலைப்புகள் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் / தொலைபேசி / முகவரி ஆன்லைன் முன்பதிவு / தொலைபேசி முன்பதிவு
23.02.2017 To 26.02.2017 வாப்ரா குவைத் அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 நாள் பயிற்சி முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +96569022898
செல்: +96551764919
10.03.2017 To 14.03.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
21.03.2017 To 24.03.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 4 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேர நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
25.03.2017 To 29.03.2017 சென்னை - இந்தியா அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் வீடியோ பயிற்சி முகாம் & (ஹீலர் பாஸ்கர் கடைசி இரண்டு நாள் நேரடி பயிற்சி) செல்: +91-9952082745
14.04.2017 To 18.04.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
16.05.2017 To 20.05.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள