ஹீலா் பாஸ்காின் அனடாமிக் தெரபி மூன்று நாட்கள் முகாம் அல்லது ஐந்து நாட்கள் முகாம்
நாள் நாடு / நகரம் தலைப்புகள் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் / தொலைபேசி / முகவரி ஆன்லைன் முன்பதிவு / தொலைபேசி முன்பதிவு
26.08.2017 To 27.08.2017 சென்னை - இந்தியா தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 2 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்
01.09.2017 To 03.09.2017 சிங்கப்பூர் தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி) ஆனந்தமணி - செல்: +65822669257
08.09.2017 To 10.09.2017 மலேசியா தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி) திருமதி. வென்னிலா - செல்: 0126646107
09.09.2017 To 10.09.2017 சிங்கப்பூர் அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 2 நாள் ஆங்கில பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
ஆனந்தமணி - செல்: +65822669257
08.09.2017 To 10.09.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு நேர்த்தியான கலை மூண்று நாள் பயிற்சி வகுப்பு (பயிற்சி அளிப்பவர் ராஜேஷ்)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
23.09.2017 To 24.09.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 2 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
28.09.2017 To 02.10.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம் - லெவல்-1
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்
30.09.2017 To 01.10.2017 சென்னை - இந்தியா தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 2 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்
21.10.2017 To 22.10.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 2 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
25.10.2017 To 29.10.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம் - லெவல்-1
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்
01.12.2018 ஆஸ்திரேலியா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
சுபா ரத்தினேலு செல்: +61410270624, புஷ்பராஜ் மனோகரன் செல்: +61410240803
விரைவில் அமெரிக்கா - கனடா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
& அமெரிக்கா - கனடா ஹீலர் பாஸ்கர் 2017 செப்டம்பர் வருகை)
ஆன்லைன் முன்பதிவு