ஹீலா் பாஸ்காின் அனாடமிக் தெரபி நேரடி நிகழ்ச்சி பட்டியல்
நாள் நாடு / நகரம் தலைப்புகள் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் / தொலைபேசி / முகவரி ஆன்லைன் முன்பதிவு / தொலைபேசி முன்பதிவு
20.08.2017 கோட்டக்குப்பம் - புதுச்சேரி மாவட்டம் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-8220360017
26.08.2017 To 27.08.2017 சென்னை - இந்தியா தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 2 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்
27.08.2017 எருவாடி - திருநெல்வேலி அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9994451353 ஆன்லைன் முன்பதிவு
01.09.2017 To 03.09.2017 சிங்கப்பூர் தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி) ஆனந்தமணி - செல்: +65822669257
08.09.2017 To 10.09.2017 மலேசியா தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி) திருமதி. வென்னிலா - செல்: 0126646107
09.09.2017 To 10.09.2017 சிங்கப்பூர் அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 2 நாள் ஆங்கில பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
ஆனந்தமணி - செல்: +65822669257
23.09.2017 To 24.09.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 2 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
24.09.2017 சேலம் - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
கனகராஜ் / வெற்றிசெல்வன்- செல்: + 91-9080349601
28.09.2017 To 02.10.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம் - லெவல்-1
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்
30.09.2017 To 01.10.2017 சென்னை - இந்தியா தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 2 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்
08.10.2017 ஈரோடு - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9092867999 ஆன்லைன் முன்பதிவு
15.10.2017 தர்மபுரி - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்:+ 91-9500552092 ஆன்லைன் முன்பதிவு
21.10.2017 To 22.10.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 2 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேரடி பயிற்சி)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
25.10.2017 To 29.10.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம் - லெவல்-1
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்
04.11.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு பானு வீட்டு கல்வி முறை ஒரு நாள் கருத்தரங்கு முகாம் (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91- 8870666966 ஆன்லைன் முன்பதிவு
03.12.2017 கடலூர் - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9842761176 ஆன்லைன் முன்பதிவு
01.12.2018 ஆஸ்திரேலியா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
சுபா ரத்தினேலு செல்: +61410270624, புஷ்பராஜ் மனோகரன் செல்: +61410240803
விரைவில் அமெரிக்கா - கனடா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
& அமெரிக்கா - கனடா ஹீலர் பாஸ்கர் 2017 செப்டம்பர் வருகை)
ஆன்லைன் முன்பதிவு
பிற பயனுள்ள வகுப்புகள்
18.08.2017 To 20.08.2017 சென்னை - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
25.08.2017 To 27.08.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
08.09.2017 To 10.09.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு நேர்த்தியான கலை மூண்று நாள் பயிற்சி வகுப்பு (பயிற்சி அளிப்பவர் ராஜேஷ்)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
08.09.2017 To 10.09.2017 சென்னை - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
10.09.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு பெண்களே பெண்களுக்காக ஒரு நாள் முகாம்
- (மணிமொழி அம்மா அவர்கள் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-8526734307 ஆன்லைன் முன்பதிவு
15.09.2017 To 17.09.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
06.10.2017 To 08.10.2017 சென்னை - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
13.10.2017 To 15.10.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு