ஹீலா் பாஸ்காின் அனாடமிக் தெரபி நேரடி நிகழ்ச்சி பட்டியல்
நாள் நாடு / நகரம் தலைப்புகள் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் / தொலைபேசி / முகவரி ஆன்லைன் முன்பதிவு / தொலைபேசி முன்பதிவு
27.05.2017 மும்பை - இந்தியா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
திருமதி. பிருந்தா - செல்: + 91-7666580805
28.05.2017 மும்பை - இந்தியா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
திருமதி. பிருந்தா - செல்: + 91-7666580805
03.06.2017 மலேசியா அனடாமிக் தெரபி நான்கு மணி நேர வகுப்பு
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: 012-6646107
04.06.2017 மலேசியா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
மலர் - செல்: 0165435000
05.06.2017 மலேசியா அனடாமிக் தெரபி நான்கு மணி நேர வகுப்பு
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
முருகன் - செல்: 0126509677
06.06.2017 மலேசியா அனடாமிக் தெரபி மூன்று மணி நேர வகுப்பு
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
முனுசாமி - செல்: 0163966934
07.06.2017 மலேசியா அனடாமிக் தெரபி மூன்று மணி நேர வகுப்பு
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)ி)
பிரமிளா - செல்: 0122286751
10.06.2017 சிங்கப்பூர் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +6581189802 ஆன்லைன் முன்பதிவு
11.06.2017 சிங்கப்பூர் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +6581189802 ஆன்லைன் முன்பதிவு
15.06.2017 To 19.06.2017 சென்னை - இந்தியா அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் வீடியோ பயிற்சி முகாம் & (ஹீலர் பாஸ்கர் ஐந்து நாட்களில் ஏதாவது ஒரு நாள் பங்கேற்பர்)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
18.06.2017 சென்னை - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9840297579 ஆன்லைன் முன்பதிவு
21.06.2017 To 25.06.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம் - லெவல்-1
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
02.07.2017 திருவண்ணாமலை அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9087101788
07.07.2017 To 09.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேர நேரடி பயிற்சி)
Rs.4000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
09.07.2017 சின்னசேலம் - விலுப்புரம் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9976975935 ஆன்லைன் முன்பதிவு
12.07.2017 To 16.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம் - லெவல்-1
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
29.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு பானு வீட்டு கல்வி முறை ஒரு நாள் கருத்தரங்கு முகாம் (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-8526734307 ஆன்லைன் முன்பதிவு
11.08.2017 To 13.08.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் -
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.4000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
27.08.2017 எருவாடி - திருநெல்வேலி அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9698841926 ஆன்லைன் முன்பதிவு
01.09.2017 To 03.09.2017 வாப்ரா - குவைத் அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
---
செப்டம்பர் அமெரிக்கா - கனடா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
& அமெரிக்கா - கனடா ஹீலர் பாஸ்கர் 2017 செப்டம்பர் வருகை)
ஆன்லைன் முன்பதிவு
பிற பயனுள்ள வகுப்புகள்
26.05.2017 To 28.05.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
ஹீலர் பாஸ்கா் - செல்: +91-8526734307
16.06.2017 To 18.06.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
21.07.2017 To 23.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
25.08.2017 To 27.08.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு