ஹீலா் பாஸ்காின் அனாடமிக் தெரபி நேரடி நிகழ்ச்சி பட்டியல்
நாள் நாடு / நகரம் தலைப்புகள் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் / தொலைபேசி / முகவரி ஆன்லைன் முன்பதிவு / தொலைபேசி முன்பதிவு
02.07.2017 செய்யாறு - திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9087101788 ஆன்லைன் முன்பதிவு
07.07.2017 To 09.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேர நேரடி பயிற்சி)
Rs.4000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
09.07.2017 சின்னசேலம் - விலுப்புரம் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9976975935 ஆன்லைன் முன்பதிவு
12.07.2017 To 16.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம் - லெவல்-1
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
19.07.2017 To 23.07.2017 சென்னை - இந்தியா அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் வீடியோ பயிற்சி முகாம் (ஹீலர் பாஸ்கர் ஐந்து நாட்களில் ஏதாவது ஒரு நாள் பங்கேற்பார்)
Rs.3000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
23.07.2017 காரைக்குடி - தமிழ்நாடு் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9655466777
29.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு பானு வீட்டு கல்வி முறை ஒரு நாள் கருத்தரங்கு முகாம் (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-8526734307 ஆன்லைன் முன்பதிவு
11.08.2017 To 13.08.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் -
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.4000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
20.08.2017 கோட்டக்குப்பம் - விழுப்புரம் மாவட்டம் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-8220360017
27.08.2017 எருவாடி - திருநெல்வேலி அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9698841926 ஆன்லைன் முன்பதிவு
01.09.2017 To 03.09.2017 வாப்ரா - குவைத் அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
---
செப்டம்பர் அமெரிக்கா - கனடா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
& அமெரிக்கா - கனடா ஹீலர் பாஸ்கர் 2017 செப்டம்பர் வருகை)
ஆன்லைன் முன்பதிவு
பிற பயனுள்ள வகுப்புகள்
01.07.2017 To 02.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு நேர்த்தியான கலை இரண்டு நாள் பயிற்சி வகுப்பு (பயிற்சி அளிப்பவர் ராஜேஷ்)
Rs.1500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
07.07.2017 To 09.07.2017 சென்னை - இந்தியா மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
15.07.2017 To 16.07.2017 சென்னை - இந்தியா நேர்த்தியான கலை இரண்டு நாள் பயிற்சி வகுப்பு (பயிற்சி அளிப்பவர் ராஜேஷ்)
Rs.1500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
21.07.2017 To 23.07.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
25.08.2017 To 27.08.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
ஜூன் மலேசியா வாழை இலை குளியல் மற்றும் மண் குளியல் திரு திருச்செல்வன் - செல்: 0139864006