ஹீலா் பாஸ்காின் அனாடமிக் தெரபி நேரடி நிகழ்ச்சி பட்டியல்
நாள் நாடு / நகரம் தலைப்புகள் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் / தொலைபேசி / முகவரி ஆன்லைன் முன்பதிவு / தொலைபேசி முன்பதிவு
29.04.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு பானு வீட்டு கல்வி முறை ஒரு நாள் கருத்தரங்கு முகாம் (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-8526734307 ஆன்லைன் முன்பதிவு
30.04.2017 பழனி - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: 9344034566 ஆன்லைன் முன்பதிவு
06.05.2017 ஆனைமலை - பொள்ளாச்சி அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 மணி நேர பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-4253282072
11.05.2017 To 14.05.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 4 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேர நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
ஜூன் சிங்கப்பூர் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
சிங்கப்பூர்
14.05.2017 உத்திரமேரூர் - காஞ்சிபுரம் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
திரு. கேசவன் - செல்: +91-8883100158
16.05.2017 To 20.05.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம் - லெவல்-1
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
21.05.2017 நாகர்கோவில் - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9443152983 ஆன்லைன் முன்பதிவு
25.05.2017
To
30.05.2017
மும்பை - இந்தியா ஹீலர் பாஸ்கர் வருகின்ற தேதி திருமதி. பிருந்தா - செல்: + 91-7666580805
27.05.2017 மும்பை - இந்தியா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
திருமதி. பிருந்தா - செல்: + 91-7666580805
28.05.2017 மும்பை - இந்தியா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
திருமதி. பிருந்தா - செல்: + 91-7666580805
09.07.2017 சின்னசேலம் - வில்லுப்புரம் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
திரு. அம்பீ - செல்: +91-9976975935
11.08.2017 To 13.08.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 நாள் பயிற்சி முகாம் -
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.4000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
01.09.2017 To 03.09.2017 வாப்ரா - குவைத் அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
---
செப்டம்பர் அமெரிக்கா - கனடா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
& அமெரிக்கா - கனடா ஹீலர் பாஸ்கர் 2017 செப்டம்பர் வருகை)வருகை)
ஆன்லைன் முன்பதிவ
பிற பயனுள்ள வகுப்புகள்
26.05.2017 To 28.05.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
--- சேலம் - தமிழ்நாடு நித்ரோ தெரபி செல்: +91-9688682853