ஹீலா் பாஸ்காின் அனாடமிக் தெரபி நேரடி நிகழ்ச்சி பட்டியல்
நாள் நாடு / நகரம் தலைப்புகள் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் / தொலைபேசி / முகவரி ஆன்லைன் முன்பதிவு / தொலைபேசி முன்பதிவு
23.02.2017 To 26.02.2017 வாப்ரா குவைத் அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 3 நாள் பயிற்சி முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
செல்: +96569022898
செல்: +96551764919
04.03.2017 ஆத்தூர் - சேலம் மனதின் மனம் ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-8695590666
05.03.2017 ஆத்தூர் - சேலம் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-8695590666
10.03.2017 To 14.03.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
19.03.2017 மதுரை - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9865106036 ஆன்லைன் முன்பதிவு
21.03.2017 To 24.03.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு தந்திர வழியில் தாம்பத்யம் 4 நாள் பயிற்சி முகாம் - (ஹீலர் பாஸ்கர் & போதி பிரவீஷ் நேர நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு
25.03.2017 To 29.03.2017 சென்னை - இந்தியா அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் வீடியோ பயிற்சி முகாம் & (ஹீலர் பாஸ்கர் கடைசி இரண்டு நாள் நேரடி பயிற்சி) செல்: +91-9952082745
02.04.2017 திருச்சி - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-7010150056 ஆன்லைன் முன்பதிவு
09.04.2017 உப்பிடமங்கலம் - கரூர் அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
செல்: +91-9524765910
14.04.2017 To 18.04.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
23.04.2017 கள்ளக்குறிச்சி - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
திரு. பிரபாகரன் - செல்: +91-9443306988
29.04.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு பானு வீட்டு கல்வி முறை ஒரு நாள் கருத்தரங்கு முகாம் (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி) ஹீலர் பாஸ்கா் - செல்: +91-8526734307
16.05.2017 To 20.05.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு அனாடமிக் தெரபி பவுண்டேஷன் 5 நாள் பயிற்சி முகாம்
& (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி பயிற்சி)
Rs.5000 ஆன்லைன் முன்பதிவு விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள
21.05.2017 நாகர்கோவில் - தமிழ்நாடு அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
திரு. கிருஷ்ணதாஸ் - செல்: + 91-9443152983
திரு. மகா ராஜன் - செல்: + 91-9443172175
25.05.2017
To
30.05.2017
மும்பை - இந்தியா அனடாமிக் தெரபி ஒரு நாள் முகாம்
- (ஹீலர் பாஸ்கர் நேர நேரடி பயிற்சி)
திருமதி. பிருந்தா - செல்: + 91-7666580805
பிற பயனுள்ள வகுப்புகள்
17.03.2017 To 19.03.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
21.04.2017 To 23.04.2017 கோயம்புத்தூா் - தமிழ்நாடு மூன்று நாள் யோகா விபாசான தியானம்
நுழைவு இலவசம்: (இறுதி நாளில் 500 முன்பணம் திருப்பி தரப்படும்)
Rs.500 ஆன்லைன் முன்பதிவு
--- சேலம் - தமிழ்நாடு நித்ரோ தெரபி செல்: +91-9688682853